(Foto: Tom Van Cakenberghe)

Chimalaya Charity Mother Clinic – Sådan arbejder vi i Nepal

Vi støtter en lokal sundhedsklinik i Bode/Thimi lidt uden for hovedstaden Kathmandu.

Alt, hvad vi laver her, handler om at forbedre mor/barn sundhed med et særligt fokus på at standse den farlige fejlernæring. Det gør vi ved bl.a. at engagere og oplyse nye mødre og screene og behandle deres små børn i særlige mødregrupper. Klinikken er hjertet i vores Nepal arbejde. Den dækker et opland på ca. 25.000 mennesker godt en time fra Kathmandu. Et område med mindre byer og mange tæppe- og murstensfabrikker, hvor fattige kvinder knokler med hårdt fysisk arbejde.

Vores to lokale læger Ph.D. Ram Krishna Chandyo og dr. Manjeswori Ulak, to sygeplejersker og en opsøgende sundhedsarbejder driver erfarent klinikken to dage om ugen. Fra 1.2. 2016 vil klinikken være åben fire dage om ugen. Daglig ansvarlig er sygeplejersken Krishna Laxmi. Klinikkens ledende læger er efteruddannet bl.a. i Norge. De er tilknyttet The Centre for International Health (CIH) i Bergen, som arbejder for at forbedre sundhedssituationen i lande med lave indkomster. CIH faciliterer også internationale samarbejder og forskning. Det betyder bl.a. konkret, at klinikken har adgang til ny forskning, når det gælder fejlernæring. Klinikken har også budt studerede fra Global Nutrition fra Akershus, Universitetet i Oslo, velkommen.

En fast administrator i Nepal, projektkoordinator Asha Khadka, på lokal løn sørger for at donationer og andre bidrag udbetales til alle nepalesiske ansatte på klinikken, og at mange praktiske ting kan lade sig gøre.

I København står Chimalaya Charitys grundlægger, jurist og psykoterapeut Pia Torp, i spidsen for et team af engagerede frivillige for fundraising og for at skaffe opmærksomhed omkring projektet. Foreningen drives at midler fra fonde, private og virksomheder.

Chimalaya Charitys filosofi og tilgang til hjælpearbejde 

Vores arbejde tager altid sit udgangspunkt i lokale behov, når det gælder mor/barn sundhed. Den overordnende ramme for projekterne er, hvad vi kalder co-creation: en fælles faglighed og ideudveksling på tværs af grænser. Ideen om mødregrupper er fx hentet fra Norden, men på vores klinik er modellen tilpasset nepalesiske forhold, så resultatet bliver optimalt.

Indbygget i vores program har vi en løbende kapacitetsopbygning med undervisning af lokale sundhedsarbejdere. Vi inddrager gerne hele lokalsamfundet i vores arbejde. Det kan fx være at uddanne skolelærere til at have øje for udsatte børn, og når det er muligt, hele familien.

Vores arbejde med at bekæmpe fejlernæring bliver støt og roligt samlet i en driftsikker og nem metode, som på sigt kan bruges og tilpasses andre steder.

Vi vil gerne udvikle klinikken til at blive et research- og ressourcecenter, der samler information om børns tidlige udvikling og bekæmpelse af fejlernæring.