(Foto: Tom Van Cakenberghe)

Chimalaya Charity Sundhedsklinik

Chimalaya Charity driver en mor/barn sundhedsklinik i Bode-Thimi lidt uden for Kathmandu, som betjener et opland på godt 25.000 personer. Klinikkens overordnede formål er at bekæmpe fejlernæring og fremme sundhed og udvikling hos børn gennem styrkelse og oplysning af mødrene og deres familier. Vi ønsker at sikre mødrenes sundhed før og efter fødsel, nyfødtes overlevelser og at vende den negative vækstkurve hos børn under fem år, som er en alvorlig følge af fejlernæring. Succeskriteriet er på sigt at nedbringe antallet af fejlernærede børn under fem år fra 41% til 25% over de næste fem år.

Projekterne på klinikken ledes af børnelægerne Ph.D. Ram Krishna Chandyo og Dr. Manjeswori Ulak. De er begge uddannet i vesten, og arbejder nu i deres hjemland for at forbedre sundhedstilstanden blandt lokalbefolkningen. Samtidig har de også et forskningsprojekt tilknyttet Centre for International Health (CIH) i Bergen om fejlernæring – et af Nepals store problemer. Vi aflønner delvis lægerne og det øvrige sundheds-personale efter lokal aflønningsskala. Klinikkens ansatte har et tæt samarbejde med kommunen, som har stillet deres ejendom til rådighed for os.

S

Klinikkens målgruppe er de lokale kvinder og deres familier inklusive den store gruppe af særligt sårbare nepalesiske migrantkvinder. De er med deres børn kommet til området udenfor Kathmandu for at sæsonarbejde på de mange tæppe- og murstensfabrikker. Arbejdet er fysisk hårdt og opslidende. Kvinderne har meget lidt lokalt netværk og bor under kummerlige forhold i små hytter uden sanitære fornødenheder. Mange børn lider af fejlernæring og gentagne øreinfektioner, som ofte fejlbehandles. Det har alvorlige konsekvenser for deres helbred, og børnedødeligheden er generelt høj. Det store jordskælv i april har gjort deres situation endnu mere usikker. Flere fabrikker er lukkede og mange familier lever i telte. Børnenes skoler er også lukkede, og det kommer til at tage tid før nye skoler er bygget op.

For mange lokale er klinikken og dets personale en tryg og velkendt ramme, hvilket gør det nemmere at skabe kontakt til de allermest sårbare. Mange er analfabeter, og migrant arbejdere er typisk så fattige, at de ikke har råd til læge. De tyer i stedet til shamanen for rådgivning, hvilket muligvis afhjælper spirituelt, men kan forværre medicinske problemer.

_MG_9056

Mødregrupper

I vinteren 2014 startede vi forsigtigt de første mødre-grupper op. Formålet med grupperne er at styrke de enkelte kvinder og få delt og udbredt basal og brugbar sundhedsviden hos både gravide, nybagte mødre og deres familier. For arbejdet i vores outreach camps har kortlagt en stribe problemer: fejlernæring, fejlbehandlede øre-infektioner med alvorlige helbredskonsekvenser, dårlig hygiejne og ammeproblemer.

De indledende møder blev fuldstændig overtegnede, og vi har nu i samarbejde med vores klinik udviklet Nepals første koncept for mødregrupper. Mødrene kommer til klinikken to (snart fire) gange om ugen. Læger og sundhedsplejersker er på skift er til stede. De screener for fx fejlernæring og underviser i alt fra nærende kost, amning, forebyggelse af øreinfektioner mv. Ved at dele viden i grupperne støttes hjælp til selvhjælp i trygge omgivelser.

_MG_0649

Outreach Camps

I tillæg til de stationære klinikdage har vi opsøgende sundhedshjælp med mobile outreach camps for sårbare kvinder, børn og deres familier. Det er nødvendigt med outreach camps til alle de, der ikke selv har mulighed for at komme til klinikken. Fx migrantkvinderne på tæppe- og murstensfabrikker med hårde arbejdsvilkår.

Vi laver outreach camps både lokalt på fx skoler i nærområdet, og så i mere afsidesliggende bjergbyer i distriktet. Hele holdet af læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker mm. stiller op en fuld dag og tager sig af alle de sundhedsproblemer, befolkningen dukker op med. Hver outreach camp betjener typisk 50-200 mennesker, og vi planlægger at lave 3-6 camps pr. måned.

_MG_9248

Jordskælv

Jordskælvet i april 2015 dræbte over 8000 mennesker og gjorde næsten en million hjemløse. Vores klinik blev heldigvis ikke ramt, men mange af de lokale huse styrtede i grus. Flere indbyggere bor fortsat i telte udendørs, hvilket forværrer den i forvejen skrøbelige sundheds-situationen. Der er fortsat hårdt brug for hjælp.

Vores team har hjulpet befolkningen i Thimi og Bhaktapur med lægetjek, behandlinger, uddeling af hygiejneartikler, medicin, vand og mad. Vi har også hjulpet med tæpper her i de kolde måneder.